Pronájem skladů

Dlouhodobý pronájem skladů poskytujeme s kompletními službami. Bez ohledu na velikost skladové plochy pronajímané jednotlivými nájemci pro všechny zajišťujeme veškeré technické a legislativní záležitosti.

Pojištění a kolaudace skladů

Pojištění areálu zahrnuje veškeré možné pojistné události, které z naší strany (pronajímatele) lze pojistit. Na všechny budovy, včetně pronajímaných, jsou vydána koloudační rozhodnutí s vymezením všech platných právních předpisů týkajících se podmínek bezpečnosti, hygieny práce a požárního zabezpečení.

Zabezpečení skladových prostor

Areál je střežen nepřetržitě 24 hodin denně hlídací službou, která je na každou noc posílena psy. Celou plochu navíc monitorují kamerové systémy s vysokým rozlišením.

Energie - vytápění skladů, elektro a voda

Servis kotlů určených k vytápění a ohřevu vody je plně v kompetenci nájemce, neboť naše firma zabezpečila pro jednotlivé pronajímatele prostory lokální plynové kotelny s vlastním plynoměrem ovládané programátory přímo z pronajatých prostor.

Podobným způsobem je řešen i odběr elektrické energie, ve všech prostorách jsou umístěny odečtové elektroměry. Větší prostory jsou opatřeny vždy i vodoměrem. Energie jsou účtovány měsíčně dle odečtů prováděných vždy na přelomu měsíců.

Hledáte výhodný pronájem skladů v Praze?

Pro informace o aktuální nabídce zavolejte na číslo 241 012 111.